Fotografi – Triptych


  • Sumo

Dalam fotografi bentuk presentation imej memainkan peranan yang amat penting. Salah satu yang agak popular adalah teknik triptych.

Triptych merupakan satu style di mana tiga foto disusun dengan border pada setiap satu gambar bagi memisahkan setiap imej tersebut. Triptych biasanya menggunakan variasi 3 keping gambar atau pun sekeping gambar besar yang dipisahkan pada tiga imej.

Perkataan triptych berasal dari perkataan Greek iaitu tri yang bermaksud tiga dan ptyx bermaksud fold.

page01 jurufoto perkahwinan 2